Samen Ondernemen

Samen Ondernemen


We hebben te maken met grote maatschappelijke veranderingen. Opdrachtgevers, klanten en gebruikers willen (totale) oplossingen die er toe doen. Deze vraag leidt tot grote kansen voor aanbieders en dienstverleners.

Info Samen OndernemenDeze kansen zijn uitdagingen voor ondernemers die durven, kunnen en willen samenwerken. Door samen met andere aanbieders een formule te vinden is het mogelijk een totale oplossing te creëren en op de markt te zetten. Door als een eenheid op te treden. krijgt de afnemer één aanspreekpunt met alle vereiste kennis, kunde en middelen om zijn behoefte in te vullen. Wij noemen dit samen ondernemen.

Het gaat bij samen ondernemen om integrale samenwerking binnen de keten, met als doel het aanbieden van een klantgerichte totaaloplossing. Van start tot finish worden winst, kosten en risico's samen gedeeld om dit gemeenschappelijk doel te verwezenlijken.

Info Samen OndernemenSamen ondernemen gaat niet vanzelf. Het is niet makkelijk om een juiste partner te vinden om zo'n verregaand samenwerkingsverband ten uitvoer te brengen. Om samen te kunnen ondernemen moet u samen met uw partner(s) een gemeenschappelijk doel en strategie opstellen. En nog eens uitvoeren ook.

In het onderstaande overzicht zijn de essenties van samen ondernemen getypeerd.

Insteek Zelfstandig bedrijf Samenwerkende bedrijven Samen ondernemende bedrijven
Visie Zelfstandig bedrijf Bundelen van krachten met andere aanbieders (co-makership). Optimaal bedienen vraagzijde.
(vraaggestuurd partnership)
Doel Alles in eigen handen houden. Verhoging effectiviteit en slagkracht binnen de keten c.q. het primaire proces. Aanbieden van oplossingen aan vraagzijde
Strategie Eigen aanbod. Gemeenschappelijke projecten Gemeenschappelijke business
Regie Eigen baas Leidend bedrijf Leider partnership
Formele binding Niet van toepassing. Overeenkomsten, meerjarige contracten en allianties Beleidsmatige binding op basis inzichten en afspraken met opdrachtgever (leading customer).

U zult als ondernemer zelf moeten kiezen wat voor u en uw bedrijf de beste weg is. Een objectief en ervaren klankbord als Stichting de Consularis kan u hierbij ondersteunen, daar waar nodig. Zie voor nadere informatie www.samenondernemen.nl, waar de meest ervaren personen op dit terrein staan weergegeven.