Home | Qredits verhoogt kredietlimiet naar € 150.000

Qredits verhoogt kredietlimiet naar € 150.000

Qredits, de van oorsprong verstrekker van micro kredieten tot € 50.000 aan vooral starters, gaat de kredietmogelijkheden per 1 november 2013 verruimen. Hiervoor trekt Qredits € 60 miljoen aan van verzekeraars en het Min. Van Economische Zaken. De leningen maken onderdeel uit van het stimuleringspakket van het Min. van EZ.

financieen

Qredits zal het nieuwe financieringsproduct introduceren onder de naam MKB-Krediet. Dit is een zakelijke lening tussen € 50.000 en € 150.00. Startende en bestaande ondernemingen die niet bij de bank terecht kunnen, komen hiervoor in aanmerking. Met name de kredietverlening tot € 150.000 door banken stagneert op dit moment sterk. Dit marktsegment is voor banken niet meer interessant in verband met de risicoprofielen en de ongunstige kosten/baten verhouding voor banken.Dit leidt tot grote financieringsproblemen voor met name het bestaande MKB. Met het MKB Krediet van Qredits lijkt een volwaardig alternatief te ontstaan .

Bijdrage door:

Een Consularis is een deskundig en ervaren klankbord.

Aanvraag plaatsen Business Coach