Over ons

Stichting De Consularis is in 2003 opgericht door een groep ondernemers en oud ondernemers. Uit eigen ervaring hadden zij ondervonden hoe eenzaam ondernemen kan zijn en hoe nuttig het is om periodiek met een goede zakelijke adviseur te klankborden. Door schade en schande hadden zij de bedoeling van een oud principe uit de scheepsvaart, namelijk “a one mans navigation is a fools navigation” ondervonden.

Maar zij zagen ook dat vooral de DGA in het MKB, die niet een Raad van Advies of Raad van Commissarissen heeft,  moeite heeft de juiste zakelijke adviseurs te vinden die op continue basis kunnen meedenken. Vaak wordt gezocht in de kring van familie, vrienden, medewerkers en de vaste adviseurs maar de vraag is of die voldoende onafhankelijk, objectief en kritisch ten opzichte van de DGA staan. En of zij over de juiste kennis en ervaring beschikken. Intussen zijn bij meer dan 150 bedrijven Consularissen actief of actief geweest.

Onze aangesloten Consularissen voldoen aan door de stichting opgestelde persoonlijke en objectieve criteria om succesvol als onafhankelijke, objectieve en ervaren raadgever te kunnen functioneren.

Vanuit dit idee zet Stichting de Consularis zich in om het concept van de onafhankelijke, objectieve en ervaren raadgever te promoten en om een groep van gekwalificeerde sparring partners te vormen. De Stichting beschikt over een bestand van geselecteerde en gekwalificeerde (ex)ondernemers en managers met een grote verscheidenheid aan achtergrond en expertise. Om te kunnen toetreden tot het bestand dienen zij aan een aantal objectieve en subjectieve criteria te voldoen.

De bij Stichting de Consularis aangesloten (ex) ondernemers en managers zijn geen klassieke bedrijfsadviseurs. Het zijn praktijkmensen die er plezier in hebben om hun kennis en ervaring te delen. Zij staan naast de ondernemer en hun doel is u te helpen de continuïteit en winstgevendheid van uw onderneming te verbeteren. En dat op een voor u financieel aantrekkelijke wijze. Consularissen hebben  een hands on mentaliteit. Samen met een Consularis zorgt u er voor dat uw bedrijf innovatiever en minder kwetsbaar wordt.

Bekijk op deze pagina enkele referenties

Hoe werkt het?
Iedere onderneming en iedere ondernemer is anders. Daarom is de inzet van de Consularis maatwerk. Wij kunnen u begeleiden bij de keuze voor de juiste Consularis. Als u besluit een Consularis te willen aanstellen dan zijn er twee mogelijkheden:

– U kunt contact met ons zoeken met uw vraag. Na een intake gesprek, bij voorkeur bij u op het bedrijf, stellen wij een profiel op. Op basis daarvan brengen wij u in contact met 1 of meerdere geschikte Consularissen. Na kennismakingsgesprekken beslist u zelf of en met wie u door wilt gaan.

– U kunt ook zelf de profielen op onze website bekijken en rechtstreeks contact zoeken met de Consularissen die u het meest aanspreken. De Stichting heeft hierbij geen bemoeienis.

In beide gevallen bespreekt u zelf met De Consularis of en hoe deze u van dienst kan zijn en in welke mate u van zijn of haar diensten gebruik wilt maken. U maakt zelf de onderlinge afspraken en gaat een verbintenis aan voor een periode die u zelf bepaalt. Uw wensen zijn hierbij het uitgangspunt.

Een Consularis is een deskundig en ervaren klankbord.

Aanvraag plaatsen Business Coach