Home | Nieuwe financieringsinitiatieven hebben potentie voor MKB

Nieuwe financieringsinitiatieven hebben potentie voor MKB

Nieuwe financieringsinitiatieven hebben potentie voor MKB
Een aantal nieuwe financieringsinitiatieven brengen potentiële oplossingen voor MKB bedrijven met een relatief lage financieringsbehoefte. Voor banken is het vaak niet aantrekkelijk klein zakelijke kredieten tussen €50.000 en €500.000 te financieren door de relatief hoge handlingskosten en het als hoog gepercipieerde risico van deze kleine leningen. Van een achttal initiatieven heeft Panteia/EIM onderzocht welke financieringsoplossingen zij kunnen bieden.

Verschil in aanbod en oplossingen
De acht alternatieven verschillen in hun aanbod en manieren waarop zij oplossingen bieden. Bijvoorbeeld de ‘Kredietunies’ willen vooral vreemd vermogen verschaffen en starten binnenkort pilots in regio’s en verschillende branches, het Nederlands MKB-Fonds zoekt de oplossing in achtergestelde leningen en ‘crowdfunders’ maken heel eigentijds gebruik van internet. De verschillende initiatieven variëren ook in hoogte van kapitaalverschaffing. In hoeverre alle initiatieven in de toekomst worden gerealiseerd blijft nu nog even de vraag: bij MKB-crowdfunding, Crowd about Now, Investeringsplein, Investormatch en Trefi kunnen MKB-ondernemers nu al terecht.

Bundeling van krachten is raadzaam om belemmeringen weg te nemen
De verschillende initiatieven zijn allemaal bezig met een opstart of zijn net actief in de markt. Zij lopen daarbij tegen belemmeringen aan zoals: gebrek aan bekendheid bij MKB-ondernemers, regelgeving die geen rekening houdt met innovaties in het landschap van financiële aanbieders en het aantrekken van voldoende fondsen. Oplossingen zijn: meer samenwerken met een gezamenlijke communicatiestrategie, gebruik maken van de “ondernemerskredietdesk”, het realiseren van een one-stop-shop voor vreemd en eigen vermogen, en een keurmerk om ondernemers meer zekerheid te geven van de soliditeit en bruikbaarheid van het initiatief.

Bron: Kennissite MKB en Ondernemerschap

Bijdrage door:

Een Consularis is een deskundig en ervaren klankbord.

Aanvraag plaatsen Business Coach