Samen Ondernemen

We hebben te maken met grote maatschappelijke veranderingen. Opdrachtgevers, klanten en gebruikers willen (totale) oplossingen die er toe doen. Deze vraag leidt tot grote kansen voor aanbieders en dienstverleners.

Samen Ondernemen         www.samenondernemen.nl
Deze kansen zijn uitdagingen voor ondernemers die durven, kunnen en willen samenwerken. Door samen met andere aanbieders een formule te vinden is het mogelijk een totale oplossing te creëren en op de markt te zetten. Door als een eenheid op te treden. krijgt de afnemer één aanspreekpunt met alle vereiste kennis, kunde en middelen om zijn behoefte in te vullen. Wij noemen dit Samen Ondernemen.

Het gaat bij samen ondernemen om integrale samenwerking binnen de keten, met als doel het aanbieden van een klantgerichte totaaloplossing. Van start tot finish worden winst, kosten en risico’s samen gedeeld om dit gemeenschappelijk doel te verwezenlijken. Samen ondernemen gaat niet vanzelf. Het is niet makkelijk om een juiste partner te vinden om zo’n verregaand samenwerkingsverband ten uitvoer te brengen. Om samen te kunnen ondernemen moet u samen met uw partner(s) een gemeenschappelijk doel en strategie opstellen. En nog eens uitvoeren ook.

SoortSamenwerkende bedrijvenSamen ondernemende bedrijven
Zelfstandig bedrijfBundelen van krachten met andere aanbieders (co-makership).Optimaal bedienen vraagzijde.
(vraaggestuurd partnership)
In eigen handVerhoging effectiviteit en slagkracht binnen de keten c.q. het primaire proces.Aanbieden van oplossingen aan vraagzijde
Eigen aanbod.Gemeenschappelijke projectenGemeenschappelijke business
Eigen baasLeidend bedrijfLeider partnership
n.v.t.Overeenkomsten, meerjarige contracten en alliantiesBeleidsmatige binding op basis inzichten en afspraken met opdrachtgever (leading customer).

Een Consularis is een deskundig en ervaren klankbord.

Aanvraag plaatsen Business Coach