Home | Dossiers | Klankbord, RvA of RvC?

Klankbord, RvA of RvC?

Bedrijven staan voor verschillende vraagstukken, verkeren in verschillende levensfases en kennen verschillende vormen van eigendom. Er kan een eigenaar zijn of de aandelen zitten bij meerdere aandeelhouders of familieleden die al dan niet actief zijn in het bedrijf. Kortom allerlei verschillende combinaties van eigendom, zeggenschap en bestuur kunnen voor komen.

Deze verschillende situaties en bedrijfsvormen vragen om verschillende manieren om advies en extern toezicht te organiseren.

Dat kan zijn in de vorm van een individueel klankbord ofwel een consularis voor de DGA of een meer persoons Raad van Advies tot een Raad van Commissarissen die ook formeel toezicht uitoefent.

succes

Het Expertisecentrum Familiebedrijven van Hogeschool Windesheim in Zwolle heeft een barometer ontwikkeld waarbij u uw eigen situatie kunt toetsen. Voor meer informatie bezoekt u http://www.windesheim.nl.

In Belgie zijn speciaal voor niet beurs genoteerde bedrijven modellen ontwikkeld voor advies en toezicht die zijn toegesneden op verschillende situatis. De zogenaamde Code Buysse voor Goed Bestuur voor niet beursgenoteerde ondernemingen ontwikkeld. Zie hiervoor: http://www.codebuysse.be  of download  Code Buysse II.

Een Consularis is een deskundig en ervaren klankbord.

Aanvraag plaatsen Business Coach