Home | BEDRIJF WILLEN VERKOPEN, EERST VERKOOPKLAAR MAKEN

BEDRIJF WILLEN VERKOPEN, EERST VERKOOPKLAAR MAKEN

Bedrijf willen verkopen, eerst verkoopklaar maken

Ondernemers die strategisch hun bedrijf verkoopklaar maken, hebben veel meer kans op een succesvolle overname. Verkoopklaar maken betekent het verhogen van de ondernemingswaarde door het creëren van maximale waarde tot aan het gewenste moment van verkoop.
Indien u uw bedrijf nu of op termijn wilt verkopen om redenen van cashen, een nieuwe uitdaging willen aangaan, willen stoppen met werken, ziekte, conflict met medeaandeelhouder(s) en daarom de activiteiten en de aandelen wilt overdragen aan een derde partij of aan management, dan moet u eerst uw bedrijf verkoopklaar gaan maken. Alle succesvolle bedrijfsoverdrachten hebben gemeen dat de verkopende ondernemer zich grondig had voorbereid door het opstellen van een exit-plan.

Exit-plan

Wat is mijn bedrijf waard? Dat is ongetwijfeld de eerste vraag bij de gedachte aan verkoop. Elk exit-plan start met het Waarderingsrapport, op te stellen door een bedrijfswaardeerder. Daarnaast de reden van verkoop, de samenstelling van uw verkoopteam en het opstellen van het stappenplan om in de komende periode concreet te sturen op de kengetallen die de bedrijfswaarde verhogen zoals  vermeld in het waarderingsrapport. Houd de periode kort, bijv. 1,5 jaar met duidelijke milestones.

Waardebepaling bedrijf

De waarde van een bedrijf wordt door 2 factoren bepaald: de vrije toekomstige geldstromen en het risicoprofiel. Door deze 2 factoren te beïnvloeden, oefent u direct invloed uit op de bedrijfswaarde.

Deze toekomstige geldstromen worden vervolgens contant gemaakt (verdisconteerd) tegen een rentevoet die gebaseerd is op het risicoprofiel van de onderneming.
Geldstromen
Hoe hoger de vrije geldstromen, hoe hoger de waardering.
De vrije kasstromen van uw bedrijf kunt u op drie manieren verhogen en daarmee waarde creëren, namelijk door het optimaliseren van het werkkapitaal, het beheersbaar houden van de kosten en simpelweg de omzet verhogen. In het stappenplan wordt bepaald op welke kengetallen, de waardedrijvers, te sturen waarmee de ondernemingswaarde wordt verhoogd.
Risicoprofiel
Hoe hoger het ingeschatte risico van uw bedrijf, hoe lager de koper uw bedrijf zal waarderen.
Met andere woorden, indien u waarde wilt creëren, moet u het risicoprofiel zien te verlagen. Dat heeft een directe invloed op de waarde en is daarom een belangrijk onderdeel van het stappenplan.
Voor MKB bedrijven wordt voor de Waardebepaling het BDO model gevolgd, de Build up methode. Het risicoprofiel is opgebouwd uit een elftal elementen zoals bijvoorbeeld de afhankelijkheid van afnemers. Elk element wordt getoetst aan de norm die is bepaald door de inschattingen van Bedrijfswaardeerders die jaarlijks hun bevindingen opgeven aan BDO die dit model actueel houdt.

Bedrijfswaarde versus prijs

Het is goed om te weten dat er is een verschil is tussen de bedrijfswaarde en de prijs die voor een bedrijf wordt betaald. De bedrijfswaarde is een bedrag dat de uitkomst is van een waarderings-calculatie om de bedrijfswaarde te bepalen. De prijs is het bedrag dat de koper betaald en is de uitkomst van een onderhandelingsproces. Prijs en bedrijfswaarde zijn meestal niet gelijk aan elkaar.


Waardebepaling en begeleiding exit-plan

Het opstellen van het Bedrijfswaarderingsrapport en de begeleiding van het stappenplan zijn 2 afzonderlijke trajecten en kunnen worden uitgevoerd door verschillende partijen.

 

Meer weten over bedrijfswaardering en hoe uw bedrijf verkoopklaar te maken

Mocht u uw bedrijf verkoopklaar willen maken of een waardebepaling van uw onderneming willen laten opstellen, neem dan graag contact op met Piet Hein Ottervanger, Business Valuator.

Bijdrage door:

Een Consularis is een deskundig en ervaren klankbord.

Aanvraag plaatsen Business Coach