Home

Hoe verbeter ik mijn winstgevendheid?
Ik moet eigenlijk nieuwe richtingen inslaan.
Kan ik van een bedreiging een kans maken?
Meer van hetzelfde werkt niet meer.
Ik kom niet tot "out of the box" denken toe.
Ondernemen is eigenlijk een eenzaam vak.
Een Consularis staat als ervaren raadgever en sparring partner u met raad en daad
bij om deze vragen te beantwoorden.

Over Stichting De Consularis

Stichting de Consularis heeft als doel om ervaren ondernemers, oud ondernemers, managers en adviseurs als sparring partner te koppelen aan MKB ondernemers. Als een soort commissaris voor het MKB, wel wijze raad maar geen formeel toezicht. En waar nodig en gewenst ook met daadkracht. Dit op een voor u financieel aantrekkelijke wijze. Onze Consularissen hebben er plezier in om hun kennis en ervaring ter beschikking te stellen. Hun doel is u te helpen de continu�teit en winstgevendheid van uw onderneming te verbeteren.
 

Interessant

Er heerst eenzaamheid aan de top

Aan de slag met een Raad van Advies

Barometer Goed Bestuur MKB Familiebedrijf

Consularissen Noord Oost Nederland
ondernemen Bedrijfsopvolging Samenwerking continu�teit Activiteiten
raadgever MKB Ondernemerschap landelijk kennisnetwerk expertise